בעלי תפקידים

בעלי תפקידים בעמותה

הגב' מירה ורדי, מנכ"לית משנת 2015
ועדת ביקורת:
עו"ד אלונה שפר-קארו
הגב' יעל גרינברג
הגב' אירית ענבר, מנכ"לית העמותה משנת 1998 – 2014