להלן קישורים לאתרים של ארגוני חולים ו/או אתרים על מידע על מחלות. המידע ניתן כשירות בלבד ואין לראות בו המלצות על תוכן האתרים. הרשימה מאורגנת לפי א-ב שם המחלה:

עמותות חולים

בתי חולים