הצוות של עילא

הצוות של עילא

העמותה פועלת באמצעות ועד מנהל, הועד המנהל של העמותה פועל בהתנדבות, בנאמנות ובשקיפות לקידום מטרות העמותה

מנכ"לית העמותה ומתנדבים אשר הביעו נכונות ורצון להיות פעילים בעמותה.

הפעילות בעמותה מבוצעת בקבוצות עבודה לפי הצרכים והפעילויות. בנוסף, הועד נעזר ביועצים מומחים בתחומים שונים.


חברי הוועד המנהל: 

יו"ר העמותה –פרופ' אורי ליברמן

סגנית יו"ר העמותה – פרופ' צופיה איש שלום

 

חברי הועד הנבחרים:

ד"ר לאה אהרוני

דר' סיגל אילת-אדר

ד"ר רקפת בכרך

דר' אילת דונסקי

ד"ר איריס ורד

ד"ר שרי טל

ד"ר ליאנה טריפטו

פרופ' יעקב מנצ'ל

פרופ' משה סלעי

פרופ' יוסף פולדש

ד"ר מרב פרנקל

ד"ר ליאוניד צייטלין

פרופ' נעמה קונסטנטיני

פרופ' ברי קפלן