זכויות ניצולי שואה

זכויות ניצולי שואה – המלצות ועדת שני

אנו ממליצים כי:

• להכיר הכרה מלאה בקשר הסיבתי בין אוסטיאופורוזיס והשואה, לרבות בשים לב להלכה המשפטית כי במקרה של הסתברות גבוהה מ-50% בקיומה של גריעה, יש להכיר באופן מלא בגריעה.

• לכלול בקבוצה זו גם מי שהיה עובר ברחם אמו בזמן השואה.

• כל ניצול שואה אשר יש לו אוסטיאופורוזיס (ע"פ מדד צפיפות עצם) בדרגת חומרה של לפחות T-score ≤ -2.5 ( במועד כל שהוא,  לא תידרש בדיקה עדכנית), או שבר אוסטיאופורוטי בעבר, בחולים עם שברים אוסטיאופורוטיים, לא  ידרשו להציג בדיקת צפיפות עצם , יקבל התרופות הדרושות לו ויזכה לפטור מתשלום עבור תרופות אלה לאוסטיאופורוזיס.
• כן יש להבטיח לניצולי שואה עם אוסטיאופורוזיס קשה רצף טיפולי במרפאות מקצועיות, כולל מרפאות בתי החולים.

• להכיר בנכות כתוצאה מרדיפות הנאצים לפי הקריטריונים הבאים:

 

שברים בגפיים (למעט שברי אצבעות, ושברי ירך) שברים בגפיים (למעט שברי אצבעות, ושברי ירך) עם ליקוי תפקודי קשה שברים בחוליות שברי  ירך
בלי לקוי תפקודי קשה עם ליקוי תפקודי קשה בלי לקוי תפקודי קשה עם לקוי תפקודי קשה
ניצולי שואה שחיו במחנות השמדה, מחנות ריכוז, מחנות כפיה, מחנות עבודה וגטאות 20 אחוז 40 אחוז 30 אחוז 60 אחוז 40 אחוז 80 אחוז
מעגל שני
נכי רדיפות
15 אחוז 30 אחוז 22.5 אחוז 45 אחוז 30 אחוז 60 אחוז

 

באם בחולה שאובחן כחולה אוסטיאופורוזיס ללא שברים יופיע מאוחר יותר שבר, הרי הנכות תעודכן בהתאם לשינוי שחל במצבו.

הכרה זו בנכות היא רק בהקשר לרדיפות הנאצים, כאשר יתכן מצב בו תוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי נכות גבוהה יותר.

 

כנסו לפייסבוק
הרשמו לניוזלטר