חזון ומטרות

חזון ומטרות העמותה

העמותה הנה גורם מכוון בישראל לקידום בריאות העצם. כמו כן היא מעניקה תמיכה  לחולים ובני משפחותיהם. העמותה מתמקדת בהרחבת המודעות למחלת האוסטיאופורוזיס ומחלות עצם נוספות, בהפצת מידע מהימן על המחלות ודרכי ההתמודדות איתן, בקידום זכויות החולים מול הרשויות וביזום פעילויות לשיפור איכות החיים והרווחה

• תמיכה בחולים, עידוד פעולות רווחה ודאגה לאיכות החיים שלהם.

• הרחבת הידע ומתן מידע אודות המחלה וזכויות החולה.

• הגברת המודעות למחלות ולמניעת נזק הנגרם בעטיין.