סל שירותי בריאות

הזכות לקבלת שירות בריאות היא מהחשובות בחיינו ונוגעת לכל אחד מאתנו בשלב כלשהו במהלך החיים. רבים אינם מודעים לזכויותיהם ועקב כך לא מממשים אותם. היעזרו בקישורים הבאים לצורך מימוש זכויותיכם.

עקרונות חוק ביטוח בריאות ממלכתי

רישום לקופה ותשלום דמי ביטוח

אנו ממליצים כי בכל מקרה של ספק יש לפנות לגורמים נוספים כדי לבדיקה נוספת והמוקד הטלפוני של האגודה עומד לרשותכם.

המידע המפורט להלן הוא מידע כללי המבוסס על המידע שבידי האגודה לזכויות החולה. הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו.

 ייתכן וחלו השמטות ו/או טעויות ואין להסתמך על מידע זה לצורך נקיטת הליכים ו/או כל פעולה. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מהאגודה  לזכויות החולה ומי מטעמה שמסר מידע זה, כל אחריות.

להורדת המסמך המלא כולל שאלות שכיחות לחץ כאן