זכויות כלליות לכלל החולים

הזכות לקבלת שירות בריאות היא מהחשובות בחיינו ונוגעת לכל אחד מאתנו בשלב כלשהו במהלך החיים. רבים אינם מודעים לזכויותיהם ועקב כך לא מממשים אותם. היעזרו בקישורים הבאים לצורך מימוש זכויותיכם.

 

האגודה לזכויות החולה בישראל

נציב קבילות הציבור לחוק ביטוח בריאות ממלכתי

 ביטוח בריאות/ ביטוח משלים/ביטוח סיעודי