עמותת החולים

קיבצנו עבורכם רשימה של אתרי ארגוני מתנדבים בישראל. כאשר יש מספר עמותות בתחום זהה קבצנו אותן לפי מחלות והעמותות הנוספות, בהן יש עמותה אחת למחלה, מקובצות ב-"עמותות נוספות".