קופות חולים

לאתרי האינטרנט של קופות החולים:

שירותי בריאות כללית

לאומית

מאוחדת

מכבי שירותי בריאות

לתלונה בפני נציבי פניות הציבור של הקופות :

לחוזר משרד הבריאות בנוגע לתלונות מבוטחים לחץ כאן

לנציבות שירותי בריאות כללית   (לרשימת הממונים על פניות הציבור בקופ"ח כללית לחץ כאן)

לנציבות קופ"ח לאומית

לנציבות קופ"ח מאוחדת

מכבי – נציבות במחוז באמצעות אתר האינטרנט

מכבי – נציבות פניות הציבור במטה הקופה 

 

 

לקבלת סיוע במימוש הזכויות מול קופות החולים ניתן לפנות לאגודה לזכויות החולה

פירוט תקנוני שב"ן של קופות החולים:

מכבי שירותי בריאות

תקנון מכבי זהב/כסף

כללית

תקנון כללית מושלם

תקנון כללית פלטיניום

לאומית

תקנון לאומית כסף/זהב

מאוחדת

תקנון מאוחדת שיא

תקנון מאוחדת עדיף

תקנון מאוחדת זהב